3. Hästens naturliga miljö

… den tredje skillnaden:

Hästens värld

Han är utvecklad för att leva på stora på vidöppna platser och känner sig tryggast och säkrast om han kan se en obruten horisont. Då kan han se eventuella faror tidigt med sitt långseende. Dom stora vidderna ger hästen möjlighet att fly utan att hinder kommer i hans flyktväg.

Hästen är designad som ett nomadiskt betesdjur som inte är bunden till någon speciell plats så länge han kan vandra fritt och äta. Däremot om hästens utrymme kränks kan han försvara sitt område.

I vår värld

Däremot är vi invånare i hus omgivna av väggar och tak med komfort och säkerhet. Vi omger våra områden, inte enbart för att markera gränserna, utan även som en fysisk barriär som ett skydd mot ett eventuellt hot.

Anledning till konflikt

Vi har en tendens att ha våra hästar i mänskliga byggnader, stall, stängslade hagar och gångar. Detta enbart för att vi kan definiera våra territorier oavsett om det strider mot hästens natur och synsinne. Små slutna utrymmen där sikten begränsas, och i många fall tvingar vi detta flockdjur till en onaturlig ensamhet som förstör den grundläggande överlevnadsinstinkt, vilket är flykten. Vi förstår inte varför han är skygg och vi har inte förstått att han lever under förhållande som totalt strider mot hans grundliggande genetiska konstruktion.

I sitt försök att komma undan vad som uppfattas som faror kanske han springer över dig, eller genom staketet, eller kanske på bilen som du parkerade på gårdsplanen. Att konstant vara i fångenskap kan även leda till sådana beteende som krubbitning, vävning och andra nervösa besvär.

Hur undviker man en konflikt

Håll ordning i stallet för att minska skaderisken om hästen råkar i panik. Försök att så långt som möjligt ta hänsyn till hästens behov. Att göra boxarna så stora som möjligt, så att rörelsefriheten blir så stor som möjligt, samt att kunna se ut.

Försök att ordna så att hästarna kan se varandra i boxarna. Har du helslutna boxar kan detta framkalla stress och beteenden som inte är önskvärd hos hästen. Försök släppa ut hästen varje dag och om möjligt med en annan häst så dom kan hålla varandra sällskap. Hästen ska i princip ha fri tillgång till gräs eller hö så den kan beta hela dagen.

Om möjlighet finns så släpp ut hästarna i stora hagar tillsammans med andra hästar. Sätt upp hästsäkra staket som gärna ger efter vid utbrytningsförsök. Se till att alla staket är elektrifierade så hästen undviker att försöka bryta sig ut.