4. Reaktion vid faror

… den fjärde skillnaden:

I hästens värld

Hästen är genetisk programmerad till att snabbt som möjligt fly från vad som den uppfattar som fara. Det spelar ingen roll om det är levande eller dött. Med andra ord så är det grundläggande för hästens hela beteende flykt.

När det är möjligt skyggar han och drar iväg från alla misstänkta faror och galopperar tills dess han har tillryggalagt ett säkert avstånd mellan sig själv och den eventuella faran. Sedan stannar han upp för att bedöma vad det nu var för fara. Med sitt långseende utvärderar hästen om han sedan ska stanna eller springa vidare.

Att skygga och springa är alltså en av de mest grundläggande reaktioner vid en eventuellt uppstådd misstänkt fara.

Du kan lära dig att sitta kvar på hästen för att omedelbart återfå kontrollen när det är över. Du kan även genom träning minska hästens känslighet för alla vanligt förekommande påfrestningar men du kan aldrig ta bort det.

I vår värld

Istället för att springa från faran vänder vi oss mot den. Vi använder vår skarpa syn och logiska tänkande för att värdera situationen och då bestämmer vi oss om vi ska fly eller stanna.

Anledning till konflikt

Du vänder dig mot faran medan hästen skyggar från den. Du kan se klart, värdera och reagera med logisk tänkande för att bedöma händelser i omgivningen. Det kan inte hästen.

Resultat: Du kan plötsligt bli avslängd utan att ens veta vad som har skrämt din häst.

En mycket elak psykologisk kollision mellan häst och människa.

Om hästen är bunden eller instängd, när han blir skrämd, kan en av följande två saker inträffa:

1) Han reagera våldsamt mot det objekt som skrämmer honom genom att slå med hovarna, stegra sig, han försöker att ta sig loss eller ta sig ut från det som stänger honom inne. I en sådan situation är hästen inte kontaktbar och alla instinkter har tagit över. Den är inte mottaglig för någon påverkan, varken från en människa eller från den eventuella smärta som han förorsakar sig själv.

Om du kommer i vägen finns det risk för betydande skador. En häst kan mycket väl dra av sig en hov om den har fastnad, slå över på stallgången eller försöka ta sig ut genom det lilla fönstret i transporten.

Hur undviker man en konflikt

Undvik att befinna dig i hästens flyktväg och undvik att befinna dig i områden runt hästen där du kan bli sparkad. Undvik att falla i fällan ”Jag liter på min häst”. Ett gammalt ordspråk säger ”det är den snälla hästen som skadar dig”. Och detta bara för vi glömmer att vara försiktiga med dom som vi litar på, samt glömmer att det är hästar. Ett sådant förbiseende räcker för att bli allvarligt skadad.

Glöm aldrig att annonsera din närvaro när du närmar dig din häst. En häst som står och dåsar kan mycket väl bli överraskad och reagera först och kolla sen.

Se till att din häst är fokuserad på dig så fort du gör någonting med eller runt den. Genom att kräva fokus av hästen kommer du, inte enbart öka din kontroll utan även du kommer också vara mer fokuserad vilket minskar din reaktionstid om något skulle hända. En positiv effekt av hästens fokusering på dig är att han inte blir så känslig för störningar runtomkring.

Ta inga onödiga risker med en panikslagen häst det är bättre att vänta tills den har lugnar ner sig än att själv bli ett offer. Använd gärna panikhakar så att hästen snabbt kan frigöra sig om en paniksituation. Detta kan få hästens panik att upphöra och därför minimera risken för att någon blir skadad.

Genom ”utsäkning” av hästen, alltså att medvetet vänja den vid alla faror i den dagliga omgivningen, så kan man lära hästen att kontrollera sin rädsla för att minimera risken för skador på både hästen och dess omgivning.