Sitsträning

Att ha en korrekt sits när man rider är A och O. Föreställ dig att du håller i två pinnar, den ena placerad ovanpå den andra, lodrätt. Den undre är hästen och den övre är du själv. Så länge du och hästen är i lod fungerar allt bra men vad händer när ni inte är det längre?

  • Vad händer när du ska flytta hästens fram eller bakdel?
  • Hur bibehåller du balansen?
  • Hur får du bättre kontakt med din häst när du rider?
  • Varför kommer du till en punkt men inte längre?

Det finns många frågor, ändå är det så enkelt. Finns det ingen balans kan hästen inte gå i form och kan den inte gå i form så kan den inte utföra det du ber den om på ett för hästen korrekt sätt.

Mer info…